Start Kadra pedagogiczna

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu

na rok szkolny 2017/2018:


Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu jest:

 • mgr Czesława Kubiś


W skład Grona Pedagogicznego wchodzą:

 • mgr Bogumiła Gul - nauczyciel  plastyki
 • mgr Anna Gul - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • mgr Ewa Dulińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz języka francuskiego
 • mgr Anna Kowalska - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Joanna Sudoł - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Barbara Skóra- nauczyciel matematyki ,informatyki oraz techniki
 • mgr Magdalena Wilk - nauczyciel historii oraz przyrody
 • mgr Barbara Rząsa - nauczyciel muzyki
 • ks. mgr Andrzej Tokarz- nauczyciel religii
 • mgr Agnieszka Kopeć- nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Ewa Tyczka - nauczyciel edukacji przedszkolnej
 • mgr Irena Blat - opiekun biblioteki szkolnej