ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ ROZWIJAJĄCE MAJĄCE NA CELU POMOC UCZNIOM SŁABYM ORAZ ZDOLNYM


ROK SZKOLNY 2013/2014

L.p

RODZAJ ZAJĘĆ

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY

1.

Dydaktyczno- wyrównawcze- j.angielski

 

Chętni uczniowie- kl.VI

 

 

A.Chodór

 

 

 

Chętni uczniowie- kl.IV

2.

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Uczniowie kl.II

K.Flis

 

 

3.

Rozwijające-  Kółko Turystyczno- sportowe

Chętni uczniowie

K.Flis

 

 

4.

Rozwijające- kółko matematyczne

Chętni uczniowie- kl.II

B.Gul

 

 

5.

Rozwijające- kólko plastyczne

Chętni uczniowie

B.Gul

 

 

6.

Dydaktyczno- wyrównawcze- j.polski

Uczniowie kl.IV-VI

A.Parys

 

 

7.

Rozwijające- j.polski

Uczniowie kl.IV-VI

A.Parys

 

 

8.

Rozwijające- matematyka

Uczniowie Kl.IV

A.Kwaśnik

 

 

9.

Schola

 

Chętni uczniowie

Ks. M.Rachwalski

 

 

10.

Rozwijające -kółko matematyczne

Chętni uczniowie

B.Drapała

 

 

11.

Rozwijające- historyczne

Chętni uczniowie

M. Bajek

Nauczyciele prowadzą powyższe zajęcia w ramach

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

oraz realizowanych godzin z art.42 Karta Nauczyciela tzw. „kartowych”.