Zestawienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014

L.p.

Nazwa zajęć

Termin zajęć

Odpowiedzialny/prowadzący

Uwagi

1.

Nauka tańca ludowego

Każda

Środa

Gr I 13.30-14.30

Gr II 14.30-15.00

mgr Krystyna Mazurkiewicz- choreograf DK w Kolbuszowej

dofinansowanie kursu- DK w Dzikowcu p. B. Kosiorowska

2.

Nauka pływania na basenie „Fregata” w Kolbuszowej

Sponsor- Komisja Antyalkoholowa  UG Dzikowiec