Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 8/2013
z dnia 28 sierpnia 2013r.
w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole SZPN na rok szkolny 2013/2014r.

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MECHOWCU

ROK SZKOLNY 2013/2014

 


Podstawa prawna: Rozporządzenie  MEN  z  dnia  21czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania  do użytku  szkolnego  programów   nauczania   oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. ( na podstawieart.22a ust.8 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty Dz.U.  z 2004r. Nr256,poz.2572,z późn.. zmianami)

Załączniki:
Pobierz (SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA2013-2014.doc)Programy nauczania77 Kb